FANDOM


Distrik Nege is 'n plakkerskamp langs Johannesburg waar die regering die poleepkwas hou.

Daar woon ook 'n klein bevolking van Nigeriërs in Distrik Nege.